Wie ben ik?

Ik ben Aart Mudde, geboren in 1954 in Eindhoven. Tot 2019 heb ik gewerkt als internist-endocrinoloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Als lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heb ik ervaring opgedaan met conflictbemiddeling in maatschappen. Als opleider interne geneeskunde en als voorzitter van de IFMS-commissie (commissie individueel functioneren medische specialisten) heb ik gezien hoe belangrijk het is als mensen goed worden gecoacht. Als consulent bij Prisma-netwerkgeneeskunde ervaar ik hoe waardevol het is belemmerende “schotten” tussen eerste lijns gezondheidszorg en specialistische zorg te doorbreken.

 

Na mijn werkzame leven als internist ben ik sinds 2019 zelfstandig coach en trainer. Ik heb de NOBCO-geregistreerde opleiding tot professioneel coach bij Het Europees Instituut de Baak gevolgd. Eerder heb ik cursussen gedaan in evaluatie van (medische) professionals bij de Stichting ““Appraisal and Assessment” en “Socratisch motiveren” (Cure and Care Development) en ik heb trainingen gevolgd in groepsdynamiek.

 

In al mijn werkzaamheden heb ik ervaren hoe belangrijk het is om naast autonomie ook verbondenheid te ervaren. Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat betrokkenheid met elkaar het fundament is voor een gelukkig bestaan en een effectieve samenwerking. Hiervoor is niet alleen nodig dat je gericht bent op je medemens, maar ook dat je jezelf en elkaar begrijpt en kunt waarderen. Dat is nog niet altijd zo eenvoudig. Want wat wil en bedoelt een ander eigenlijk? En hoe verhoudt zich dat tot wat jij wilt en kunt? Daarvoor moet je ook jezelf kennen.