Intervisie.

 

Gezamenlijk werken aan teamontwikkeling en persoonlijke groei: hoe mooi is dat!

 

Intervisie is leren van het met collega’s gezamenlijk bespreken van concrete situaties.

Bij intervisie gaat het om analyseren van en vervolgens sturing geven aan:

  • waarneembaar gedrag,
  • ervaren emoties
  • de gevolgen van het eigen handelen

Van belang hierbij is niet alleen inzicht te krijgen in eigen gedrag en emoties, maar ook in het effect hiervan op de ander. Kort gezegd: “gedrag roept gedrag op”.

 

Wat en Hoe?

Bij Intervisie maken we samen een intervisieplan. Hierbij kunnen onderwerpen aan bod komen als: reflectie op het eigen functioneren, rolopvatting, conflictbeheersing, ethische dilemma's, klachten en onderlinge samenwerking. Meestal worden deze onderwerpen gekoppeld aan concrete praktijksituaties. 

Het intervisieplan wordt ter accreditatie voorgelegd aan de beroepsvereniging. 

Een intervisiesessie duurt doorgaans 2 uur en wordt meestal voorbereid door één of enkele deelnemers. Er vindt verslaglegging plaats van elke sessie. De rolverdeling vindt plaats in onderling overleg, waarbij ik de structuur begeleid.