individuele coaching voor medische professionals

Artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals hebben verantwoordelijk werk. Een beroep in de zorgsector kies je met je hart. Je wilt er zijn voor mensen. Je wilt het verschil kunnen maken als er een spoedeisende situatie is. En je wilt mensen bijstaan in de moeilijkste fase van hun leven, ook als de dood nabij is. Je bent bevlogen en betrokken.

 

Maar er zijn ook richtlijnen en protocollen. Je handelen wordt kritisch beoordeeld. En soms wordt er snoeihard over jou geoordeeld. 

 

Huisartsen en Medische Specialisten voelen in hun dagelijks werk de verantwoordelijkheid. Het geeft voldoening als je als arts gewaardeerd wordt. Maar je weet ook dat het soms net even anders loopt dan je had gewild. Verwachtingen komen niet altijd uit. Dat geeft teleurstelling, boosheid en frustratie. Bovendien zijn er externe partijen die soms zo bepalend zijn voor wat je als arts mag en moet doen, dat je motivatie onder druk komt te staan.

 

Als AIOS of ANIOS word je begeleid door je supervisoren. Maar je wordt ook door hen beoordeeld. Er zijn veel competenties die je je eigen moet maken. Je maakt heftige emoties mee.

 

Verpleegkundigen werken vanuit hun eigen invalshoek en deskundigheid. Soms botst het werk met dat van artsen. De kwaliteit van het werk is hoog, maar wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren door de buitenwereld. Gerekend naar opleiding en de verantwoordelijkheid zijn de verdiensten in de verpleging bescheiden. Er wordt niet altijd gezien hoe essentieel goede verpleegkundige zorg is in de keten van het medisch proces.

 

Managers in de zorg combineren een bedrijfsmatige aanpak met dienstverlening. Zij werken met hoogopgeleide professionals in de zorg. Zij manoeuvreren met beperkte budgetten. Dat vergt speciale vaardigheden.

 

Ik ken de zorgwereld van binnenuit, als praktiserend internist, als bestuurder en als opleider. Ik ken de vreugde die het vak kan geven, maar ook de teleurstellingen en de vermoeidheid, als je midden in de nacht klaar moet staan.

Soms is het goed als je van gedachten kan wisselen met iemand die de medische wereld goed kent, maar die net even wat afstand heeft tot je dagelijkse werk. In een coachingstraject kunnen we bijvoorbeeld werken aan stresscoping, het vinden van een goede balans tussen werk en privé of het vergroten van je weerbaarheid. Waar zit je persoonlijke kracht en waarin verdien je wel een ruggesteuntje?