groepstraining voor medische professionals

 

Training van groepen is gericht op:

  • versterking effectiviteit onderlinge samenwerking
  • herkenning groepsdynamiek en blinde vlekken
  • persoonlijk functioneren binnen de groep
  • bespreekbaar maken en oplossen van conflicten binnen de groep

 

opleidingsgroepen:

  • speciale programma's gericht op opleidingsgroepen van artsen en/of verpleegkundigen
  • betrokkenheid van opleiders
  • eventueel gecombineerd met individuele coachingstrajecten

 

Groepstraining geef ik aan bestaande groepen of basis van intekening met een maximale groepsgrootte van 12 personen. Groepstrainingen omvatten deelprogramma's van een half dagdeel. Groepstrainingen kunnen ook uitgevoerd worden met Deborah van der Stoep en Joost Hoekstra. De trainingen kunnen ook on line worden gegeven. De kosten worden op maat bepaald.

 

conflictbeheersing

Is er een conflict of staat de samenwerking onder druk?

Is er mogelijk sprake van disfunctioneren?

Ik heb ervaring in conflictbemiddeling binnen vakgroepen en mediation. Ik heb expertise op het gebied van disfunctioneringsbeoordelingen. Mijn aanpak is discreet, respectvol en transparant.